Organizačná štruktúra

Napíšte nám

Orgánmi združenia sú:

  • najvyšší orgán – členská schôdza združenia,
  • výkonný orgán – Predsedníctvo združenia,
  • štatutárny orgán – predseda združenia,

Profil predsedu Občianského združenia NCEGŠ